Material och konstruktioner med termiskt anpassad betong

Svenska Thermokoncept är ett tjänsteföretag vars idé baserar sig på en ny typ av betong. En uppfinning som ger en betong med bättre värmeledande egenskaper än man lyckats med tidigare.

 

Användningsområdet är i första hand kalla och varma golv, som konstfrusna isbanor och varma golv. Produkten är varumärkesskyddad under namnet Thermobetong®. I kombination med lämpliga isoleringsmaterial kan man anlägga energismarta kylda och värmda ytor med högre prestanda och förbättrad driftekonomi. Företaget har patentsökt konceptet med Thermobetong i kombination med isolermaterial som erbjuder en kombination av isolerförmåga och lastkompensation – även kallat Thermopist.